Zahájení aktualizace BPEJ v kat. území Horní Skorošice
vyvěšeno: 20.3.2019 - 223 Kb
Veřejná vyhláška - výjimka ze zákazu zvláště chráněných rostlin a živočichů
vyvěšeno: 15.3.2019 - 887 Kb
Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 21.3.2019
vyvěšeno: 13.3.2019 - 29 Kb
Návrh rozpočtu obce na rok 2019
vyvěšeno: 4.3.2019 - 250 Kb
Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Skorošice ze dne 13.2.2019
vyvěšeno: 19.2.2019 - 42 Kb
Veřejnoprávní smlouva - Tělovýchovná jednota Skorošice, spolek - 2018
vyvěšeno: 17.12.2018 - 1518 Kb
Rozpočtové provizorium 2019 Obec Skorošice
vyvěšeno: 15.12.2018 - 458 Kb
Obecní čidlo č. 4/2018
vyvěšeno: 14.12.2018 - 5748 Kb
Rozpočtové změny Obce Skorošice č. 03/2018
vyvěšeno: 14.12.2018 - 457 Kb
Rozpočtové změny Obce Skorošice č. 04/2018
vyvěšeno: 14.12.2018 - 449 Kb