SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 25.5.2019

Kralická pevnostní oblast – Dětský sportovně-branný den

Sportovně-branný den – Kralická pevnost


-->> Příloha

K2 Hynčice – Pohádkový les

Pohádkový les


-->> Příloha

Děti dětem – Den se zvířátky

Areál bývalých papíren Jindřichov – Děti dětem.


-->> Příloha