SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 10.8.2018

Posezení s německými rodáky – Černá Voda

V pátek 10.8.2018 od 18:30 hod. se koná na hřišti za Základní školou POSEZENÍ občanů Černé Vody s německými rodáky.
K tanci a poslechu zahraje pan Zápeca, občerstvení je zajištěno.