SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 3.12.2018

Pozvánka na Vánoční Plénum MAS Horní Pomoraví

Pozvání na každoroční setkání partnerů naší organizace, které se uskuteční v pondělí 3.12.2018 od 15:00 hod. v kulturním domě v Hanušovicích.
Formální program a tradiční celoroční bilancování, se chystáme vylepšit předvánoční atmosférou s vůní punče a věřím, že pro mnohé z vás velmi zajímavými informacemi o naší aktuální činnosti.


-->> Příloha