SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 9.11.2018

Jednání Kontrolní komise

Jednání Kontrolní komise MAS Horní Pomoraví s kontrolou projektů na Zábřežsku.