SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 5.10.2017

Seminář pro úspěšné žadatele z 4. výzvy MAS Horní Pomoraví – Rozvoj sociálních služeb I.

  • práce v ISKP (vkládání veřejných zakázek, zpráv o realizaci aj.)
  • příprava a realizace veřejných zakázek
  • pravidla publicity aj.