SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 10.10.2017

Seminář pro úspěšné žadatele z 1. a 3. výzvy MAS Horní Pomoraví

  • práce v ISKP (vkládání veřejných zakázek, zpráv o realizaci aj.)
  • příprava a realizace veřejných zakázek
  • pravidla publicity
  • udržitelnost aj.