SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 8.9.2019

Poutní mše – Černá Voda

Tradiční posvícení v Černé Vodě.
Římskokatolická farnost v Černé Vodě srdečně zve všechny farníky a občany na slavnostní poutní mši svatou.