SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 3.6.2017

Žulová – Dětský den a kácení máje

Od 15,00 hodin – prostranství kluziště za starou tělocvičnou


Pouť na Roklinách – Černá Voda

Římskokatolická farnost Černá Voda zve srdečně všechny farníky a spoluobčany na Slavnost Seslání Ducha Svatého, která se koná 3.6.2017 ve 14:30 hod. v kapličce na Roklinách.