Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné - Skorošice
vyvěšeno: 21.4.2017 - 230 Kb
Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
vyvěšeno: 20.4.2017 - 1612 Kb
Návrh rozpočtu SOSM na rok 2017
vyvěšeno: 12.4.2017 - 346 Kb
Účetní závěrka SOSM za rok 2016
vyvěšeno: 12.4.2017 - 2389 Kb
Závěrečný účet SOSM za rok 2016
vyvěšeno: 12.4.2017 - 935 Kb
Střednědobý výhled rozpočtu SMOJ 2018-2021
vyvěšeno: 11.4.2017 - 269 Kb
Střednědobý výhled rozpočtu SMOJ 2018-2021
vyvěšeno: 11.4.2017 - 207 Kb
Oznámení o použití přípravků pro zvěř zvlášť nebezpečných a pro zvěř nebezpečných
vyvěšeno: 7.4.2017 - 819 Kb
Oznámení o zveřejnění Obec Skorošice
vyvěšeno: 29.3.2017 - 289 Kb
Schválený rozpočet Obce Skorošice na rok 2017
vyvěšeno: 29.3.2017 - 372 Kb