SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 13.4.2017

Jednání Správní rady

Termín konání: čtvrtek 13.4. 2017 od 10:00 hod.
Místo konání: kancelář MAS – Hanušovice, Hlavní 137
PROGRAM:
1. Hodnocení činnosti MAS za rok 2016
2. Činnost a rozpočet MAS na rok 2017
3. Aktuální informace o činnosti MAS
4. Diskuse, různé


-->> Příloha