SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 11.4.2017

Semináře k výzvám MAS – IROP

Seminář pro IROP se uskuteční v úterý 11. 4. 2017 od 9:00 v Zábřeze, DDM Krasohled na adrese (Severovýchod 484/26, Zábřeh, 789 01).

PROGRAM:

  1. Prezence účastníků a zahájení semináře
  2. Informace o vyhlašovaných výzvách IROP
  3. Základní informace o IS MS2014+ a jak v něm pracovat
  4. Diskuze, dotazy

Oficiálně budou výzvy vyhlášeny v IROP 4.4.2017 v in­formačním systému ISKP (https://mseu­.mssf.cz/).