SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 10.5.2017

Sbírka proti rakovině – Černá Voda

Sbor dobrovolných hasičů Černá Voda se zapojil do sbírky Světový den proti rakovině.
10.5.2017 se budou prodávat kytičky v obci Černá Voda.