SEZNAM AKCÍ POŘÁDANÝCH DNE: 30.4.2017

Žulová – Pálení čarodějnic

Od 16,00 hodin – prostranství kluziště za starou tělocvičnou.